Smaka Sverige

Kött från Gotländska hornfår

Gotländskt hornfår. Foto: Odd Nygård

Kategori

Kött

Landskap

Gotland

I produktion sedan

1700-talet

Produktbeskrivning

Kött från gotländska hornfår (gutefår), uppfödda på gotländska naturbetesmarker.

Den rikliga förekomsten av örter, bland andra backtimjan, i de gotländska naturbetesmarkerna gör att köttet får en tydlig smak av vilt, en egenskap som är historiskt omvittnad. Köttet är fintrådigt med en mörkare färg och mindre fettansättning än kött från mer kommersiella raser.

Historia

Gutefåret är en lantras som härstammar från det gamla gotländska allmogefåret vars egenskaper under flera tusen år anpassats till Gotlands klimat och växtlighet. Fåren har kvar många viktiga ursprungliga egenskaper som saknas hos moderna fårraser. Fårens mag-tarmsystem har till exempel anpassats så att djuren förmår utnyttja betet i de gotländska naturbetesmarkerna.

Naturbetet gör att köttet får en speciell karaktär. Gräs och örtfloran innehåller t.ex. höga halter fleromättade fettsyror och höga halter antioxidanter såsom E-vitamin. Kött från lamm som föds upp på denna typ av bete får därför högre halter av dessa substanser. Genom att E-vitamin förhindrar nedbrytning av fettsyrorna påverkas smaken på köttet. 

Vetenskapliga studier visar också att köttsmaken påverkas av fodrets vatteninnehåll. Det torra gotländska klimatet i kombination med naturbetet ger köttet en kraftigare smak.

Under 1700-talet påbörjades ett systematiskt avelsarbete i syfte att förändra kvaliteten på ullen. Korsningar mellan det gotländska allmogefåret och importerade fårraser blev allt vanligare samtidigt som det ursprungliga allmogefåret försvann i allt raskare takt. Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns det endast ett fåtal besättningar med hornfår kvar på Gotland.

År 1918 togs ett initiativ till att rädda det gotländska hornfåret från utrotning. Från de hornfår som samlades in byggdes successivt nya besättningar upp. Därmed var det gamla gotländska hornfåret räddat.

Producenter

År 2014 fanns flera uppfödare på Gotland.

Uppdaterad 13 januari 2015