Smaka Sverige

Bohuskulla

Två olika bohuskullor. Foto: Elin Kjellberg

Kategori

Nötkreatur

Geografisk utbredning

Götaland, Svealand och NorrlandBeskrivning

Då bohuskullan är en sydlig variant av fjällkon, har den också stora likheter med fjällkon. Förutom att rasen är kullig är de flesta djuren svart- eller brunsidiga eller helt vita med brun mule och bruna öron. Levandevikten för kor är 400-500 kg. Vuxna tjurar är något tyngre.

Historia

Bohuskullan är en sydlig rest av den fjällko som förr betade på de karga betena på Kynnefjäll i Bohuslän. Rasen hittades i en besättning i Skepplanda i Västergötland nära den Bohuslänska gränsen. Rasen benämndes som bohuskullor av några äldre bönder på Kynnefjäll, varifrån de ursprungliga djuren härstammar.

Bevarande

Sedan 1990-talet bedriver Föreningen Allmogekon bevarandearbete för bland annat bohuskulla. Föreningen är officiell registrator och sköter därmed registrering och stambokföring av rasen. År 2013 fanns det i 19 besättningar 72 djur i den levande genbanken och nio spermasamlade tjurar i den frusna genbanken.

Marknad

Rasen används ofta som diko för att beta på naturbetesmarker, men lämpar sig även som hushållsko.

Källor

  • Föreningen Allmogekons webbplats www.allmogekon.selänk till annan webbplats
  • Föreningen Allmogekons plan för avel med nötkreatur av raserna väneko, ringamålako och bohuskulla (allmogekor)
  • Föreningen Allmogekons informationsbroschyr

Uppdaterad 5 juli 2018