Smaka Sverige

Dala-Pälsfår

Dala-Pälsfår. Foto: Lena Hansjons

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela SverigeBeskrivning

Många av fåren är vita och kan ha mörka fläckar på kropp, huvud och ben. Svarta lamm förekommer men dessa blir oftast grå som vuxna. Tackorna är oftast kulliga men kan ha hornanlag, baggarna har horn. Ullen kan variera i olika typer och är inte enhetlig på kroppen (typiskt för allmogefår). Märghår är relativt vanligt och baggarna kan ha manhår på hals och bog. Dala-Pälsfåren är små, tackorna väger cirka 30-35 kg och baggarna runt 50 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt fler lokala varianter än det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Dala-Pälsfår härstammar från byn Åsen i Älvdalens socken och namnet anger vad dess skinn i första hand har använts till. Från en del lamm får man så kallade franslammskinn. Dessa används som ytterplagg till sockendräkterna runt Siljan. Fynd av gamla skinn och fällar har visat att Dalapälsfår har funnits i området under en lång tid tillbaka.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 223 tackor av Dala-pälsfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Förutom de speciella och varierande skinnen lämpar sig Dala-Pälsfår väl för fäbodbete eftersom de har kvar vaktinstinkt och en stark flockkänsla.

Källor

  • Föreningen svenska allmogefår, http://www.allmogefar.se/dala-paelsfar
  • Svenska Fåravelsförbundets hemsida, www.faravelsforbundet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018