Smaka Sverige

Finullsfår

Finullsfår. Foto: Einar De Wit

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Rasen kän­neteck­nas av sina goda mod­er­segen­skaper, höga mjölkpro­duk­tion och höga fruktsamhet. Utmärkande för finullsfåret är en mjuk, glan­sig och silkig samt fin­fib­rig och finkrusig ull som förekommer i vitt, svart och brunt. Huvud, ben och svansens nedre ska vara ullfri.

Historia

Liksom övriga lantrasfår har svenskt finullsfår med stor san­no­likhet ursprung i det som kom­mit att kallas det nordeuropeiska kortsvans­fåret. Fram till 1500-talet var denna typ av får det enda som fanns i Sverige. Rasen har under åren hotats av utrotning, dels då den korsats med importerade raser, men även på grund av att finullsfårets ull periodvis inte varit efterfrågad.

Bevarande

År 1988 bildades Svenska Finullsföreningen i syfte att lättare hitta renrasiga livdjur. År 1997 tog Jordbruksverket upp rasen Svensk finull som en utrotningshotad lantras.

Finullsföreningen har idag en bevarandeplan där populationsstorleken och sammansättningen av djur regelbundet registreras och utvärderas.

Marknad

Bra ull från fin­ull­sfår efter­frå­gas av spin­ner­ier och karderier samt av kon­sthantverkare och hem­slöj­dare. Skinnen från finullsfår är eftertraktade som babyskinn. Finullsfåret används även som naturvårdare. Genom djurens långsamma tillväxt på naturbete blir köttet mört och smakrikt.

Källor

Uppdaterad 17 april 2015