Smaka Sverige

Fjällnäsfår

Fjällnäsfår. Foto: Mikael Ågren

Kategori

Får

Geografisk utbredning

LapplandBeskrivning

Fjällnäsfåren är små och kompakta. Färgen är vit med ton av gult eller vita med mörka tecken. Huvudet på fjällnäsfåren kan ibland mörkna under den kalla årstiden. Tackorna väger cirka 25-40 kg och baggarna ca 30-50 kg.

Baggarna har ofta man med längre och grövre ull. Även tackorna uppvisar man, dock är den inte lika tydlig som hos baggarna. Tackorna är kulliga och baggarna är kulliga eller har "lätta" horn.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än vad det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Fjällnäsfår är en rest av det allmogefår som var vanligt i norra Sverige. Ursprungsdjuren kommer från byn Fjällnäs mellan Kiruna och Nikkaluokta. Fåret var av den typ som fanns i grannbyarna och som kallades "kortstumpefår" efter sina korta svansar. Deras ull har använts till att sticka varma kläder som lämpade sig för arbete i skogen och renskötsel. Skinnen användes bland annat till sovpåsar bland samerna. Vid en jämförelse med hundra år gamla fårskinnsfällar såg man att både färgton och textur var densamma som hos dagens fjällnäsfår.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. Troligtvis finns runt ett femtiotal fjällnäsfår baserat på uppgifter från fåravelsförbundet år 2012.

Marknad

Eftersom det endast finns ett fåtal fjällnäsfår i Sverige får man anta att de i första hand hålls av personer som vill bevara rasen.

Källor

  • Föreningen svenska allmogefår, http://www.allmogefar.se/fjallnasfar
  • Svenska Fåravelsförbundets hemsida, www.faravelsforbundet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018