Smaka Sverige

Gestrikefår

Gestrikefår. Foto: Lisa Landberg

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Troligtvis södra och mellersta SverigeBeskrivning

Färgen hos Gestrikefåren varierar och de är ofta brokiga eller fläckiga. En del av lammen föds svarta, andra brunaktiga eller vita och ibland bleks färgen med stigande ålder. Både tackor och baggar kan ha horn men är oftast kulliga. Vid hornförekomst har tackorna små horn medan baggarna har stora. De är mycket duktiga att beta sly och passar utmärkt till bland- och skogsbete. Tackorna är små, lätta och väger cirka 45 kg, medan baggarna oftast är lite större och väger runt 60-70 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter än det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Gestrikefåren kommer ursprungligen från Mörtebo i norra Gästrikland. Denna typ av får var förr vanliga i trakterna av Mörtebo, Lingbo och Järbo.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 263 gestrikefår registrerade i elitlamm.

Marknad

Djuren hålls för ull, som landskapsvårdare på bland- och skogsbete och av entusiaster som vill bidra till bevarandet av rasen.

Källor

  • Föreningen svenska allmogefår, http://www.allmogefar.se/gestrikefar
  • Svenska Fåravelsförbundets hemsida, www.faravelsforbundet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018