Smaka Sverige

Göingeget

Göingeget. Foto: Urban Wigert

Kategori

Get

Geografisk utbredning

GötalandBeskrivning

Göingegeten är en medelstor lantrasget, lite grövre och raggigare än jämtgeten. Färgen är för det mesta grå eller vit. Ofta är fram- och bakkropp grå och mellangärdet vitt. Mindre partier kan vara svarta. Enstaka djur kan ha en brunaktig ton eller bli svartbrokiga eller rentav helt svarta. Hittills har alla göingegetter varit behornade. Bockarnas horn är stora och kraftiga, oftast cirka 70 centimeter långa. Vikten på vuxna djur varierar mellan 30-60 kg för getter och 40-100 kg för bockar.

Historia

Göingegeten är en rest av den gamla sydsvenska getpopulationen och namnet göingeget har den fått eftersom den återfanns i Göingebygden i norra Skåne under år 1980 och i början av 1990-talet. Dagens göingegetter härstammar från fyra djur från denna period.

Geografisk utbredning

Göingegeten var förr allmänt förekommande i hela Sydsveriges skogsbygd och gav det fattiga och gettäta Småland öknamnet "Getapulien".

I stort sett alla göingegetter finns i dag i Götaland.

Bevarande

Bevarandearbetet baseras på Föreningen allmogegetens plan för avel med allmogegetter och organiseras enligt föreningens genbankssystem där uppgifter om djuren finns registrerade. Genbankssystemet består av genbanksintyg, genbankskontrakt samt en årlig rapport från djurägare till förening över födda och döda djur, sjukdomar med mera.

Den 31 december år 2013 fanns det 347 göingegetter, 93 bockar och 2564 getter fördelade på 77 besättningar i genbanken.

Marknad

De flesta besättningar är små med cirka fem djur. Djuren hålls huvudsakligen som naturvårdare, för självhushåll eller för att djurägaren vill bevara rasen.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018