Smaka Sverige

Jämtget

Jämtget. Foto: Urban Wigert

Kategori

Get

Geografisk utbredning

Spridd över hela landetBeskrivning

Jämtgeten är en oförädlad lantrasget med anpassning till fäboddrift. Det som i första hand skiljer den från den sydligare allmogegeten är just anpassningen till det nordliga klimatet, bete och foder.

Jämtgeten är lite smäckrare, elegantare och lite mer finlemmad i jämförelse med göingegeten. Huvudet är smalare och finare. Färgen är vanligen vit eller vit med mörkare tecken i form av ansiktsmask och ryggål i brunt, svart eller grått. Bruna och viltfärgade djur förekommer liksom brunbältade. Svartbrokigt har förekommit i någon besättning. Jämtgeten är behornad. Vuxna bockar kan få meterlånga horn.

Vuxna getter väger mellan 25-40 kg, bockarna upp emot 100 kg.

Historia

Jämtgeten är en oförädlad lantrasget med anpassning till fäboddrift. Den var förr vanlig i framförallt Jämtland och Härjedalen. Det som i första hand skiljer den från den sydligare allmogegeten är just anpassningen till det nordliga klimatet, bete och foder.

Jämtgeten är en fäbodget från Jämtland och Härjedalen.

Geografisk utbredning

Jämtgeten var förr vanlig i framförallt Jämtland och Härjedalen men är numera spridd över hela landet och antalsmässigt jämnt fördelad mellan Götaland, Svealand och Norrland.

Bevarande

Bevarandet av jämtgeten startade i början av 1990-talet. Enligt Föreningen allmogegetens statistik över getter i genbank fanns det den 31 december år 2013, 525 jämtgetter (110 bockar och 415 getter) fördelade på 76 besättningar.

Bevarandearbetet baseras på Föreningen allmogegetens plan för avel med allmogegetter och organiseras enligt föreningens genbankssystem där uppgifter om djuren finns registrerade. Genbankssystemet består av genbanksintyg (en form av härstamningsintyg för djuret), genbankskontrakt (avtal mellan djurägare och förening) samt en årlig rapport från djurägare till förening över födda och döda djur, sjukdomar med mera.

Marknad

De flesta besättningar är små, med fem till tio djur. Djuren hålls huvudsakligen som naturvårdare, för självhushåll eller för att djurägaren vill bevara rasen.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018