Smaka Sverige

Roslagsfår

Roslagsfår. Foto: Louise Westerberg

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Södra och mellersta SverigeBeskrivning

Roslagsfår är Sveriges minsta fårras med en mankhöjd på i snitt 57 centimeter. Fåren är vita eller svarta med större eller mindre vita tecken. Det förekommer även lamm som föds rödbruna eller rödbrunfläckiga, men denna färg bleks till gräddvit när ullen växer ut. Baggarna har horn som oftast är stora och vida, tackorna är kulliga. Tackorna väger mellan 30 och 40 kg och en vuxen bagge cirka 50 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än vad det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Roslagsfår har betat på holmarna i Roslagens skärgård under 1800-talet. På en av gårdarna i norra Roslagen finns det handlingar som visar att det har funnits får där sedan 1700-talet. När efterfrågan på ull och skinn av annan kvalité ökade, började man på olika håll importera djur med bland annat högre köttutbyte, och våra inhemska raser trängdes undan. Roslagsfåren återupptäcktes i början av 1990-talet.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 502 roslagsfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Fåren uppskattas i första hand som landskapsvårdare och är i och med sin nätta storlek en lätt ras att hålla och hantera.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018