Smaka Sverige

Ryafår

Ryafår. Foto: Ryaklubben

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Ryafåret är medelstort och har rikligt med ull på kroppen. Det finns svarta och vita ryafår, dessa två grupper hålls isär för att hålla färgerna rena. Ryafåren utmärks för bland annat hög fruktsamhet och lätta lamningar.

Historia

Ryafåret har sitt ursprung i svenska, norska och ryska lantrasfår. Tidigare förekom ryafåren i Dalarna, västra Sverige och Västerbotten. I början av 1900-talet trodde man först att fårrasen helt hade dött ut innan små populationer av ryafår hittades på bland annat Sollerön.

Bevarande

Rasföreningen Ryaklubben arbetar med att upprätthålla ryafårens ursprungliga egenskaper genom en avelsplan som bas. Ett av målen som finns beskrivna i avelsplanen är att populationen av individer som klarar rasbeskrivningen ska öka. År 2010 fanns 800 tackor registrerade i elitlamm och målet är att dessa ska öka till ca 2500.

Marknad

Förutom bruksegenskaperna och den speciella ullen från ryafåret finns även en viss efterfrågan på bra livdjur.

Källor

Uppdaterad 13 januari 2015