Smaka Sverige

Svärdsjöfår

Svärdsjöfår. Foto: Joakim Gustavsson

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Fåren är oftast vita, ibland med mörka fläckar i ansikte och på öronen, men även svarta får med vita tecken förekommer. Både tackor och baggar är vanligtvis kulliga men ibland förekommer små horn hos baggarna. Färgade får har inte varit önskvärt bland svärdsjöfår. Ullen är så kallad "tyskull" som är knollrig, småkrusig, mycket mjuk och finfibrig. Ordet tyskull kommer från de tyska judar som förr vandrade omkring i vissa delar, de hade ett lockigare hår än andra och därav namnet på ullen. Svärdsjöfåren är små, runt 60 centimeter i mankhöjd. Tackorna väger 35-45 kg medan baggarna väger cirka 50 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än vad det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Precis som namnet antyder härstammar svärdsjöfåren från Svärdsjö i Dalarna. Fåren hölls i olika besättningar i byarna där och gick tillsammans på fäboden på sommaren fram till början på 1950-talet. På en av gårdarna har fåren troligtvis funnits sedan 1600-talet.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 97 svärdsjöfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Djuren hålls i första hand av personer som vill bevara rasen.

Källor

  • Föreningen svenska allmogefår, http://www.allmogefar.se/svardsjofar
  • Svenska Fåravelsförbundets hemsida, www.faravelsforbundet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018