Smaka Sverige

Väneko

Vänekor. Foto: Urban Wigert/Jordbruksverket

Kategori

Nötkreatur

Geografisk utbredning

Götaland och SvealandBeskrivning

Vänekon kännetecknas vanligtvis av att den är svart eller rödbrunt sidig, men även fläckiga och enfärgade djur förekommer. Hornen är ofta långa och lyrformade men kan också vara kortare och bågböjda. Levandevikten för kor är ca 500 kg, vuxna tjurar väger betydligt mer.

Historia

Vänekon utgör en rest av den västsvenska varianten av sydsvenska behornade allmogekon. Den hittades i början av 1990 talet i en besättning i socknen Väne-Ryr i Västergötland, där djurgruppen sedan 1850-talet i stort sett inte korsats med andra raser och därför förblivit opåverkad.

Bevarande

Sedan 1990-talet bedriver Föreningen Allmogekon bevarandearbete för bland annat vänekon. Föreningen är officiell registrator och sköter därmed registrering och stambokförning av rasen. År 2013 fanns det i 42 besättningar 229 djur i den levande genbanken och 26 spermasamlade tjurar i den frusna genbanken.

Marknad

Rasen används ofta som diko för att beta på naturbetesmarker, men lämpar sig även som hushållsko.

Källor

  • Föreningen Allmogekonlänk till annan webbplats
  • Föreningen Allmogekons plan för avel med nötkreatur av raserna väneko, ringamålako och bohuskulla (allmogekor)
  • Föreningen Allmogekons informationsbroschyr

Uppdaterad 5 juli 2018