Smaka Sverige

Värmlandsfår

Värmlandsfår. Foto: Karin Granström/Hushållningssällskapet Värmland

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Värmlandsfåren är en av de större raserna bland allmogefåren, både till antal och när det gäller kroppstorlek. Fåren varierar mycket och finns i många färger: svarta, grå, bruna, beige, vita och brokiga (skäckiga). Tackorna är oftast kulliga, men hornknappar förekommer och i sällsynta fall även små horn. Baggarna är oftast behornade men kan också vara kulliga. Vuxna tackor väger mellan 40-65 kg. Baggarna väger cirka 60-70 kg.

Historia

Denna inhemska ras tillhör gruppen allmogefår. På 1800-talets mitt fanns det betydligt flera lokala varianter av får än det gör idag, som alla hade sina särdrag. Att fåren i lilla Sverige ändå var så olika varandra tros bero på att vårt land har en omväxlande natur och att lantbrukarna i respektive del av landet hållit djur som passar bland annat för de beten som funnits att tillgå. Genom efterforskning och kartläggning av de olika fårraserna har det framkommit att de är unika och har hållits mycket lokalt i slutna besättningar. De skiljer sig även åt i ulltyp, färg och utseende.

Värmlandsfår härstammar från Bengt Sonessons stora besättning på föräldragården i Osebol nära Stöllet vid Klarälven i norra Värmland. Bengt Sonesson hade sedan länge intresserat sig för får ”av den gamla stammen" och köpte därför inte in några baggar av moderna raser. Han utökade istället sin lilla flock under 1970-talet med ett fåtal djur av den gamla stammen som han hittade på olika gårdar runt om i Klarälvsdalen, i Munkebol, Benteby och Branäs.

Bevarande

Samtliga allmogeraser finns bevarade i Föreningen Svenska allmogefårs genbank för att man ska kunna bevara varje allmogeras unika gener och kunna garantera att dessa raser hålls fria från inkorsning av andra raser. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. År 2011 fanns 1412 värmlandsfår registrerade i elitlamm.

Marknad

Ullen används för att karda och tova. Värmlandsfåren är även utmärkta landskapsvårdare då de gärna äter sly och lämpar sig väl för skogsbete. Eftersom de tillhör de större allmogeraserna kan man även räkna med ett visst slaktutbyte.

Källor

  • Föreningen svenska allmogefår, http://www.allmogefar.se/vaermlandsfar
  • Svenska Fåravelsförbundets hemsida, www.faravelsforbundet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018