Smaka Sverige

Värmländskt skogsfår

Värmlandsfår. Foto: Karin Granström

Kategori

Får

Landskap

VärmlandProduktbeskrivning

Kött, färsk eller rökt, från värmländska skogsfår.

Historia

Värmlandsfår är en gammal lantras. Fåren är relativt småväxta i jämförelse med produktionsraser, en tacka väger 40-50 kg och en bagge 50-60kg. De har små öron och kort svans. Tackorna är kulliga (i sällsynta fall behornade). Baggarna finns både som kulliga och behornade. Värmlandsfåren förekommer i alla färger: svart, grått, brunt, beige och vitt (1).

Värmlandsfår är härdiga och trivs bra med att kunna vara utomhus året om. De har god flockkänsla och är duktiga betesdjur. Tackorna kan bli dräktiga året om, har lätta lamningar och är goda mödrar (2).

Allmogefåren var tidigare vanliga i Sverige, men i slutet av 1800-talet började antalet minska. Istället för de små härdiga inhemska fåren började man importera får som hade större köttmängd och andra ullegenskaper. Då Värmlandsfåren återupptäcktes fanns det bara cirka 100 individer. Tack vare intensivt bevarandearbete finns det idag cirka 2 000 Värmlandsfår i genbanken.

Källor

  1. http://www.varmlandsfar.se/omvarmlandsfar.phplänk till annan webbplats
  2. http://www.lillalamm.se/Fakta/Fakta%20om%20VF.htmlänk till annan webbplats

Uppdaterad 24 juni 2019