Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Kampanj för mat från nära håll

Logotypen för Eat Local Support Your Roots och foto på Ola Albrektson

Nära 20 lokala producenter deltog i projektet, berättar Ola Albrektson, projektledare för Mat från nära håll.

Projekt

Mat från nära håll

Eat Local – Support your Roots! Det var budskapet i den kampanj som AgroÖrebro genomförde under hösten 2022 för att öka intresset för örebroarna att handla lokalproducerad mat. Kampanjen var en av insatserna som genomfördes inom projektet Mat från nära håll för att främja den lokala livsmedelsproduktionen.

AgroÖrebro arbetar för att stärka livsmedelsproduktionen i Örebro län. I sitt arbete har de i samtal med producenter och konsumenter identifierat utmaningar för producenterna att långsiktigt nå ut med produkterna lokalt.

Med finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genomförde AgroÖrebro projektet Mat från nära håll under 2022-2023.

En av de framgångsrika insatserna var kampanjen "Eat Local – Support your Roots", riktad mot ungdomar och deras föräldrar för att öka intresset för lokal mat. Genom korta filmer och bilder på sociala medier, särskilt på plattformen TikTok, lyfte kampanjen fram lokala producenter och deras produkter. Resultatet var imponerande med cirka 1,8 miljoner visningar i Örebro län och över 6 500 besökare på kampanjwebben under kampanjmånaden hösten 2022.

— Det finns ett stort intresse för lokal mat och vi vill sprida till alla som bor här i länet att det finns väldigt duktiga företag i vårt område. Nära 20 lokala producenter deltog i projektet och de fick också del av pressbilder och material som togs fram för kampanjen. Det är en konkret nytta för dem i sin fortsatta marknadsföring av produkterna, berättar Ola Albrektsson projektledare på AgroÖrebro

Utöver den digitala kampanjen erbjöds skolor möjligheten att få speciella hemkunskapslektioner med fokus på lokala produkter.

— En av skolorna i Örebro nappade på erbjudandet och vi hade fyra lektioner där vi tillverkade glass på fårmjölk och bakade pannkakor på närodlade råvaror, berättar Ola.

Skyltning i butik

För att underlätta för konsumenterna att handla lokala varor testades också ett koncept för att märka lokala varor i butik. Märkningen testades i en lokal ICA-butik där handlaren hade ett stort intresse för att sälja lokalproducerat. I butiken sattes en remsa med texten ”Eat Local, support your Roots” och ”Varje gång du handlar lokalt gör du någons drömmar till verklighet!”.

— Eftersom det fanns ett stort utbud av lokala produkter så syntes remsorna lite här och där i butiken. Konceptet fungerade bra och butiken har fortsatt med märkningen, säger Ola.

Fler insatser på gång

Inom projektet gjordes en digital konsumentenkät och djupintervjuer med producenter för att förstå behov och önskemål kring tillgängliggörandet av lokalproducerad mat. Utifrån detta material jobbar nu AgroÖrebro vidare för att främja lokalproducerat.

— Vi har sett att det saknas tydliga försäljningskanaler för småskaligt och lokalt producerad mat i regionen. Visst finns det reko-ringar, gårdsbutiker och sortiment hos vissa handlare, men ingen samlad försäljningskanal, berättar Ola och tillägger:

— Eftersom producenterna själva inte har så mycket tid för marknadsföring och försäljning behöver vi hitta gemensamma lösningar som underlättar för de lokala produkterna att nå konsumenterna. En lösning som är enkel för både producenter och konsumenter. Det är sådana frågor som vi arbetar vidare med nu.

Fakta om projektet

Namn: Mat från nära håll

Projektägare: AgroÖrebro

Kontakt: Ola Albrektsson

Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Webbplats: AgroÖrebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad