Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Om Smaka Sverige

Smakasverige.se är en webbplats för dig som är intresserad av mat, dryck och matkultur. Vi ger dig både ett traditionellt och samtida perspektiv.

Smaka Sverige är ett projekt som drivs av Jordbruksverket. Projektet är en del av regeringsuppdraget Traditionell Småskalig Matkultur som drivs tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för folk och språkminnen och Sametinget. Regeringsuppdraget ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.

Sverige har unika förutsättningar med rena råvaror, unika smaker, upplevelser och produkter. Det vill vi inom Smaka Sverige ta fasta vid genom att sprida kunskap om mat och dryck ur ett bredare perspektiv - från historik till nutida möjligheter.

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Jordbruksverket arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Jordbruksverket bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Välkommen till Smaka Sverige!