Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Hopp om svenskodlade hasselnötter

Hasselnötter i träd och porträtt av Anna-Carin Almqvist

Anna-Carin Almqvist på Hushållningssällskapet Halland har samlat fakta om hasselnötsodlingar i Sverige. Foto: Anna-Carin Almqvist och Tove Lindberg

Kategori

Rapporter och forskning

Projekt

Svensk nötodling – vårt kulturarv

Nötter är en betydelsefull och populär energikälla från växtriket. I Sverige konsumerar vi årligen 2800 ton nötter varav 1000 ton är skalade hasselnötter - alla importerade. Nu hoppas Hushållningssällskapet Halland att deras arbete ska lägga grunden för svenskodlade hasselnötter.

— Vi kan räkna med att en produktiv hasselnötsodling i Sverige skulle kunna generera ett halvt ton skalade hasselnötter per hektar. Så skulle vi ha 100 hektar motsvarar det 5 % av importmarknaden, säger Anna-Carin Almqvist, projektledare på Hushållningssällskapet Halland.

Genom projektet Svensk nötodling – vårt kulturarv har Anna-Carin Almqvist sammanställt en historisk bild av nötodlingar i Sverige och samlat fakta och råd till den som vill odla hasselnötter idag.

Ökat intresse för nötter

Nötter har en framträdande plats i de nutida svenska kostråden. Hasselnötter innehåller en hög andel fleromättat fett, proteiner och är rika på kalk, järn och vitaminer. Nötter spelar också en viktig roll i kostomställningen när vi ska äta mer växtbaserade proteiner och fetter.

Därför är det kanske inte så konstigt att intresset för att odla hasselnötter ökar, både för yrkesodling och bland entusiaster inom skogsträdgårdar och självhushållning. På Hushållningssällskapet Halland får de nyfikna frågor om odling av hassel i Sverige.

Vi saknar en rådgivningsfunktion för yrkesmässig nötodling. Det finns inte i Sverige idag. Men det går att söka EU-stöd för nötodling inom arealbaserade jordbruksstödet. Det går att välja stöd för hasselnötsodling och valnötsodling. Idag söks det stöd för 11 hektar nötodling, säger Anna-Carin som har en vision om att vi om 5–10 år ska kunna köpa svenskodlade nötter.

— Jag hoppas att vi om fem år har etablerat hundra hektar yrkesmässig odling och att de odlingar som är etablerade sedan tidigare börjar få skörd så att den kan komma ut till konsument om än i liten skala.

För att möta intresset och behoven av mer kunskap om odling skulle Anna-Carin gärna se att det utvecklades en demoodling och en rådgivningsfunktion för yrkesmässig nötodling.

Historiska odlingar

Projektets sammanställning visar att det i Sverige har det funnits nötodlingar i främst Skåne, Halland och Blekinge. På flera platser kan man se spår av odlingar, men från den stora satsningen som gjordes utanför Båstad i Norrvikens trädgårdar finns idag enbart foton kvar då hela odlingen frös bort under krigsåren. Foton visar en av nordens största fruktträdgårdar med mer än femtusen fruktträd och minst dubbelt så många hasselnötsbuskar. Mer information om dessa odlingar och en gedigen lista över historiska nötodlingar i Sverige finns nu samlad i broschyren: Hasselnötter – en del av vår kulturhistoria.

Tips till dig som vill odla

Råd till dig som vill odla hasselnötter finns samlade i broschyren: Odling av hasselnötter. Här kan du läsa om val av växtplats, plantering, gödsling, beskärning och skörd. Här finns också en sortlista med beskrivningar av några olika namnsorter.

Varför är det viktigt med nötodlingar i Sverige?

Nötter spelar en viktig roll i kostomställningen när vi ska äta mer växtbaserade proteiner och fetter. Alla de nötter som används idag i till exempel bakverk och raw-food-produkter är importerade. Det finns en efterfrågan på svenskodlade nötter från konsumenter. Dagens konsumenter är ofta pålästa och vill ha närodlat och produkter som odlats med bra arbetsmiljöförhållanden - som vi har i Sverige Nötodlingarna är också bra för den biologiska mångfalden.

Har du någon favoriträtt med nötter?

På vår studieresa till Italien fick vi en endivsallad med rostade hasselnötter och en pastarätt med rostade hasselnötter. Det var väldigt gott!

Projektledarens råd till andra som ska driva projekt

  • Ha en tydlig plan med delmål och uppföljning
  • Avsätt tillräckligt med tid för att kunna genomföra olika moment
  • Fira när projektet är klart!

Fakta om projektet

Namn: Svensk nötodling – vårt kulturarv Länk till annan webbplats.

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Kontakt: Anna-Carin Almqvist anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se

Beskrivning: Insamling av fakta om nötodling. En historisk tillbakablick samt information om nötodling idag med råd och sortlista.

Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Uppdaterad