Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Litteratur om matkultur i Götaland

Sparris ihopbundna på ett fat

Skåne är den region i Sverige som odlar mest sparris. Skånsk sparris är en delikatess. Foto: Leif R Jansson/TT.

Materialet om regional mat är indelat efter landskap, då den mesta av litteraturen utgår från den indelningen. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Skåne

Bringéus, N-A (red). 1971 Skånska matvanor.(med bl a specialartiklar om Gås, spettkaka, sill och julmat inkl. utbredningskartor) Lund: Gleerups.

Bringéus, N-A. 1981. Matkultur i Skåne. Stockholm: LT.

Bringéus N-A. 2009. Den skånska smaken. En bok om gångna tiders matvanor i Skåne. Stockholm: Carlssons.

Genrup, K. 1975. Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden. Lund: Etnologiska sällskapet.

Genrup, K. 1976. Svartsoppa. I Gastronomisk kalender 1977.

Granlund, J. 1967. Skånsk senap och senapsknäcka. Gastronomisk kalender 1968.

Gärsgård, I. (red). 1975. Ål från Sargasso till gillesbord. Örkelljunga.

Lejing, Margit. 1976-1989. 5 volymer av receptsamlingar från Sydöstra Skåne. Murresill och snurreduppa (1976), Gåsasylt och fläskasteg (1980), Som bonapia och Kokefru (del 1 1982, del 2 1983), Trollemos och Gräddehorn (1989) Simrishamn: Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne.

Lundh-Eriksson, N. 1934. Skånsk mat och skånska seder: gamla recept och sedvänjor. Stockholm: Hökerberg.

Midhage, M., Carlsson, M. 1993. Bjärebygdens matkultur.

Olsson, S-O. 2005. Skånska profilprodukter med hänsyn till dagens primärproduktion och till den skånska traditionella matkulturen. Malmö: Region Skåne.

Salomonsson, Anders, Hellhager, Sam. 2000. Skånsk mat & Kultur. Lund: Arena. ISBN 91 7843 158 1

Sandberg, H. (red). 2010. Skåne, mat och medier. Lund: Skånes livsmedelsakademi.

Skåneländska Gastronomiska Akademien. 1994. Hyllning till madariget.

Skånsk mat för herrskap och fattigfolk. 1977. Sydsvenska Dagbladets årsbok 1978.

Swahn, J-Ö. 2000. En bok om Mårtens gås. Höganäs: Globograf.

Söderman, E. 1957. ’Om mat och måltidsseder i äldre tiders Bjärebygd.’ I: Bjärebygden 1957.

Tunander, I. 1974. Skånskt brännvin. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1974.

Weibull, G. 1982. ’Om spettkakan’. Byahornet 1981:2, s 29-31.

Halland

Christiansson, B. 1973. Laga ni äta vi. Från halländska kök. Halmstad: Spektra.

Hansson, T. (red.) 1991. Mat i Halland. Halmstad: Hallands nyheter, Ungdomsringen i Halland och Hallands läns hushållningssällskap

Holmström, S. 2005. Smak av Halland. Västerås: ICA förlaget.

Blekinge

Haller, Gunnel. 1987. Matkultur i Blekinge, Karlskrona.

Ström, S. 1997. Med smak av Blekinge: mat, människor och miljöer. Karlskrona: Blekinge museum

Williamsson, A-M., 2002. Kulinariska utflykter i Sveriges trädgård. Ramdala: A.-M. Williamsson.

Småland

Algotsson, S., Wikström, L-M. 2003. Smaka På Småland. Örebro: Gullers.

Janér, Sten (red.) 2012. Småländska smaker, Regional matkultur Småland, Eksjö: Ordförrådet i Eksjö AB.

Johansson, Kerstin. 1995. Smålands kokbok, Kalmar: Barometerns förlag.

Lorentz, A., Olin Nilsson, U. (red.) 1977. "Allenast litet mat i kroppen ---": om hunger och törst i Småland. Göteborg: Zinderman.

Vestbö Franzen, A. 2004. Råg och rön: om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland ca 1550-1700. Jönköping: Jönköpings läns museum.

Öland

Marin, J., Bremefors, M. 2013. Öland: Mat, möten, miljöer. Färjestaden: Din byrå.

Medelius, H. 1977. ’Om Öländska kroppkakor – och något om andra.’ Gastronomisk kalender 1978.

Olsson, K. och Cardfelt, E. 2006. Mat från Öland: klassiskt och modernt. Mörbylånga: Prolog.

Gotland

Noodapera Riina. 2013. Forntidens spannmål kan åter ge färg åt det gotländska landskapet, http://ursprunggotland.files.wordpress.com/2013/06/artikel-frc3a5n-gutabygd-korrversion.pdf.

Genrup, K. 1982. Gotland –matkulturens ö. Några anteckningar om folkliga kostvanor. Visby: Gotlands bildningsförbund.

Genrup, K. 1991. ’Food and meal patterns on Gotland. A study of change and continuity.’ I: Fürst, E- (ed) Palatable worlds. Socio-Cultural Food studies. Oslo: Solum

Genrup, Kurt, m fl. 1992. Mat och Måltidsseder på Gotland. Visby: Guteböcker. ISBN 91 87524 155

Lingegård, I. 1978. Gotländska mattraditioner. Seder och bruk i helg och vardag. Stockholm: LT

Ragnar, M. 2010. Sockerraffinaderierna i Visby: från S:t Barthélemy till storgräl. Haninge: Gäddsax.

Ragnar, M. 2013. Gotländska mejerier. En historia om mjölk, smör och ost på Gotland under 150 år. Visby: Gotlandica

Salomonsson, A. 1979. Gotlandsdricka. Traditionell kultur som regional identitetssymbol. Lund: Etnologiska sällskapet.

Gutekorn - ursprungliga spannmål från Gotland : framtidens mat av forntidens spannmål. 2011. Visby.

Johansson, Anna-Lena. 2010. Favoritrecept från södra Gotland : Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Näs , Hemse: Kvinnor Förr som Nu. ISBN 978-91-633-9865-0

Jonsson, M., Malmstedt, F., och Löfkvist, L. 2010. Smak av Gotland, Ica Bokförlag. ISBN: 9789153434566

Bohuslän

Bonekamp, G., Schön, E. 1988 Mat i Sverige. Västkusten. Partille: Warna

Cullberg, K., Ståhl, E. (red.) 1983. Mat i Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.

Cullberg, K . 1997. Mormors mat i Bohuslän: kunskap och råvara. Uddevalla: Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.

Stubelius, A. 1982. Mors mat och andras: mattraditioner från bohuskusten. Uddevalla: Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.

Östlund, B. 1994. Gråärter och doppekopp: bohuslänsk mat med tradition. Uddevalla: Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.

Västergötland

Ahlberg, M, Dahlin-Ros, I., Nilsson, G., Ros, A. 2008. Aptit på Sjuhärad. Inte bara en kokbok. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Boqvist, A., Stålarm, E. och Ullerås, B. 1992. Västgötamat, , Skara: Hushållningssällskapet Skaraborg och Västergötlands Tryckeri.

Eriksson, A-G 1986. Lantligt hushåll: en utställning om kök och stök, byk och bak kring sekelskiftet i Sjuhäradsbygden: kulturhistoria och receptsamling. Borås: Borås museum

Karlsson, G. (red) 1981. Mat och fest i Skaraborg. Skövde: Skaraborgsbanken.

Östergötland

Gladh, K., Wallenquist, I. 1996. Östgötamat: en smaksak. Linköping: Östergötlands länsmuseum

Hagdahl, Charles Emil, 2004 (1:a uppl 1874) Kokkonsten som vetenskap och konst. Stockholm: Carlssons.

Regional matkultur i Sommenbygden, södra Östergötland. 2011. Sturefors: Hushållningssällskapet i Östergötland.

Wallenquist, I. 2008. Östgötamat: från igår och idag. Linköping: Östergötlands länsmuseum

Weber, J. 1995. Maten i Östergötland. Linköping:

Östgötamat. 2013. Regional Matkultur matpärlor i Östergötland

Dalsland

Andersson, B., Holm Skaarer, S. 1999. Norskemjöl och svenskekake: mathistorie ved grensen mellom Bohuslän, Dalsland og Østfold. Göteborg: Hushållningssällskapet Göteborg och Bohuslän.

Frost-Johansson, M., Skoglund, M. 1990. Mat- och mattraditioner i Dalsland. Åmål: Dalslands turistråd.

Herjulfsdotter Andersson, R., Andersson, T. 1998. Matminnen från Dalsland. Dals Långed : Ask & Embla.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad