Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Litteratur om matkultur i Norden

Plommonspäckad fläskkarré med olika tillbehör.

Det nordiska skafferiet bjuder bland annat på plommonspäckad fläskkarré. Foto: Jurek Holzer/TT.

Materialet om regional mat är indelat efter landskap, då den mesta av litteraturen utgår från den indelningen. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Ahlbäck, R. 1945. Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Helsingfors: Folklivsstudier. (Utbredningskartor över bl a brödhäck, ostformar, memma m m).

Hellström, Mats (red). 2005. Östersjömat. Stockholm: Carlssons ISBN 917203 697 4.

Hyldtoft, Ole (red). 2009. Kost og spisevaner i 1800-tallet. Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag. ISBN: 978 87 635 1098 1

Hyldtoft, Ole (red). 2010. Syn på mad og drikke i 1800-tallet. Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag. ISBN: 97887 635 3264 8

Kjærnes, U. (red.) 2001. Eating Patterns. A day in the lives of Nordic peoples, Report no. 7-2001. Oslo: SIFO

Kjaersgaard, E. och Boysen, J. (red). 1998. Det daglige bröd. Till bords i historien. Köpenhamn: Föreningen Norden. ISBN: 87 7701 588 6

Knudsen, Ann Vibeke, 1991. Bornholmernes mad. En kulturhistorisk kogebokg om madtraditioner på Bornholm. Rönne: Bornholms museum. ISBN: 87 88179 30 3

Lindqvist, Y. 2009 Mat, måltid, minne: hundra år av finlandssvensk matkultur. ISBN 9789515831866. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, 2009.

Lingegård, I. 1981. Livet i Gammalsvenskby : svenskbybornas mattraditioner, seder och bruk, Visby.

Magnus, Olaus. 1976 [1555]. Historia om de nordiska folken (kommentarer av John Granlund), Stockholm: Gidlunds.

Riddervold, A. 1990. Lutefisken, rakesiken og silda i norsk tradisjon. Oslo: Novus.

Talve, I. 1977. Folkligt kosthåll I Finland. En översikt. Lund: Etnologiska sällskapet.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad