Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Kalix Löjrom

Kalix löjrom.

Kalix löjrom. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kategori

Fisk och Skaldjur

Landskap

Norrbotten

Produktbeskrivning

Kalix löjrom är namnet på rommen från siklöja som fångats mellan Haparanda och Piteå. Fisket och produktionen av löjrommen pågår endast fem veckor om året. År 2020 är det 35 båtar som har tillstånd att fiska Kalix löjrom. Kalix löjrom är MSC-certifierad.

Produktionen av Kalix löjrom sker efter gamla hantverksmässiga metoder. Efter klämningen av honor från siklöja sköljs och rengörs rommen och sedan torkas den på galler. Slutligen saltas den och packas innan infrysningen.

Skyddad ursprungsbeteckning

Sedan 2010 är Kalix löjrom skyddad som geografisk beteckning i hela EU. Namnskyddet reglerar att Kalix löjrom måste komma från området mellan Haparanda och Piteå och uppfylla strikta kvalitetskrav, som exempelvis att rommen måste tas ut för hand och vara beredd inom 24 timmar från det att fisken har landat. Salthalten på löjrommen ska vara 4 procent.

Historik

Det har fiskats siklöja för att få löjrom längs med hela östersjökusten. Men namnet Kalix löjrom och de därtill kopplade kraven på hantverksmässig produktion, salthalt och tidsgränser mellan fångst och beredning till den färdiga produkten har bevarats i området. Detta ger denna löjrom, vid sidan om de lokala förutsättningarna i denna del av Bottenviken, enastående kvalitet.

Uppdaterad

Skyddad ursprungsbeteckning

Källor

  • Martin och Servera
  • Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation