Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Vätternröding

Vätternröding. Foto: Daniel Melin

Kategori

Fisk och Skaldjur

Produktbeskrivning

Vätternröding, storröding från Vättern.

Historia

Vättern hyser det största beståndet av den skyddsvärda storrödingen, en glacialrelik som levt kvar i Vättern sedan inlandsisens avsmältning.

Efter en dramatisk nedgång i beståndet har populationen under senare år ökat till följd av införandet av fredningsområden.

Rödingen är viktig för fisket i Vättern. Statistik från yrkesfisket visar att fångsterna sjunkit från ca 60 ton/år under första halvan av 1900-talet till mindre än 5 ton under senare år.

Uppdaterad