Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Nordiskt bi

Nordiskt bi. Foto: Håkan Rönnberg

Nordiskt bi. Foto: Håkan Rönnberg.

Beskrivning

Det nordiska biet är ett mörkfärgat honungsbi. Precis som med andra lantraser så har det blivit undanträngt av flera andra raser, framförallt tyska hedbin, krainerbin från sydöstra Europa och det italienska gula honungsbiet. Korsningar mellan det nordiska biet och andra honungsbin tenderar att bli aggressiva, vilket gett nordbiet oförtjänt dåligt rykte. På 1980-talet började satsningar för att rädda det nordiska biet. Det nordiska biet är väl anpassat till det nordiska klimatet. De klarar sig bra över vintern och flyger vid lägre temperatur än honungsbin med sydligt ursprung.

Uppdaterad