Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Hånnlamb

Gutefår.

Gutefår. Foto: Urban Wigert

Kategori

Kött och charkuterier

Gutefår är en bevarad gotländsk fårras som betar på naturmark. Köttet som produceras kallas Hånnlamb och har fått ett ursprungsskydd godkänt hos EU. Köttet är smakrikt och det karakteristiska gotländska landskapet präglar köttets kvalitet.

Beskrivning

Hånnlamb är namnet på slaktkroppar och styckningsdetaljer från lamm och får av rasen gutefår. Gutefåret är lättare i typen och har en päls av helt annan kvalité jämfört med gotlandsfår. Gutefårens färg varierar i vitt, grått, svart, skäck och till och med i bruna nyanser. Både baggar och tackor har horn, men baggens horn är kraftigare än tackans. Gutefåret härstammar från det gotländska utegångsfåret. Fåret har under åren anpassat sig till de förhållanden som Gotland har när det gäller klimat och växtlighet.

Processen

Djuren ska vara födda och uppvuxna inom det geografiskt avgränsade området på naturbetesmarker. Området är ön Gotland med intilliggande öar och holmar. Årslammen slaktas normalt under hösten vid en vikt av cirka 30-50 kilo. Äldre djur slaktas när som helst under året.

Skyddad EU-beteckning

Sedan november 2016 är köttet från gutefår som är uppfödda på Gotland ursprungscertifierat enligt EU:s regler för skyddade beteckningar och saluförs under namnet Hånnlamb.

Geografisk utbredning

Gotlands natur består till stor del av kalksten. Ytlagret växlar mellan revkalksten, märgel och sandsten. På grund av den rika kalkhalten har de gotländska naturbetesmarkerna en speciell och rik örtflora. Gutefåret är en lantras vars egenskaper under flera tusen år anpassats till Gotlands klimat och växtlighet. Köttet som produceras får en speciell karaktär. Det torra gotländska klimatet i kombination med naturbetet ger gutefåren en kraftigare köttsmak.

Historia

Det finns fynd som visar att fåravel har bedrivits på Gotland i mer än 4000 år. Under 1200-talet användes väduren som en sigill för de gotländska bönderna.

Liksom gotlandsfåren härstammar gutefåren från det gotländska utegångsfåret. I samband med att man påbörjade avelsarbetet med inriktning på det som idag är rasen gotlandsfår fanns det även ett antal personer som värnade om det ursprungliga utegångsfåret och samlade in behornade utegångsfår.

1918 togs initiativ till att rädda gotländska hornfåret, från utrotning. Från de hornfår som samlades in byggdes gradvis nya besättningar upp. 1973 godkändes benämningen gutefår på den behornade gotländska lantrasen. Hånnlamb är gotländska och betyder hornfår. Hos gutefåren bär både tackor och baggar horn. Tack vare bevarandearbetet har stammen ökat stadigt.

Det finns två föreningar som arbetar för bevarandet av gutefåren, Föreningen Gutefåret och Gutefårakademin. Bevarandearbetet baseras på dessa föreningars plan för avel med allmogefår och organiseras i respektive genbankssystem. Alla djurdata på godkända djur registreras i Elitlamm som är Fåravelsförbundets officiella databas.

Uppdaterad

Skyddad ursprungsbeteckning

Källor