Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Raps och rybs

Blommande raps.

Blommande raps. Foto: Shutterstock

Kategori

Olje- och baljväxter

Raps och rybs är nära släkt och finns i höst- och vårvarianter. Länge krävdes att oljan renades för att kunna konsumeras, men växtförädling har gjort att det inte längre behövs.

Beskrivning

Raps och rybs är oljeväxter som används till matolja och margarin. Det finns två sorters raps och det är höstraps och vårraps. Den vanligaste sorten är höstraps och odlas mest i södra Sverige. Fröna sås på hösten och den växer till sig fram till vintern. Då övervintrar den tills värmen kommer och börjar återigen växa. Vårrapsen går att odla längre norrut.

När rapsen blommar på våren är den gul, luktar sött och fett.

Rybs är nära släkt med raps. Den finns också i två varianter, höstrybs och vårrybs. Denna gröda är härdigare än rapsen och kan med fördel odlas norrut. Rybsen har en kortare växtsäsong än rapsen.

Historia

Rybs (Brassica rapa) har odlats länge men oljan kallas då tillsammans med andra kålväxter för rovfröolja. Rapsodling (Brassica napus) är känt sedan 1700-talet. Under 1800-talet ökade odlingen men oljan användes då främst för tekniskt bruk. Odlingen låg högt under 1860-talet men drabbades då kraftigt av rapsbaggeangrepp.

Under 1900-talet utvecklades växtslagen raps och ryps mer systematiskt med tanke på fröproduktion för matolja. Oljan från dessa växtslag kallas gemensamt för rapsolja. Det finns inga äldre sorter av raps eller ryps bevarade.

Ända fram till 1970-talet behövde man ta bort erukasyra från oljan om den skulle användas för mat. Erukasyra ger en bitter smak och är skadlig för hjärtat i stora mängder. Växtförädlingen har målmedvetet satsat på att få bort syran och numera behövs det inte längre särskild rening av rapsolja för att den ska vara bra till mat. Kallpressad rapsolja har en nötaktig egen smak och kan användas som ett svensk alternativ till olivolja. Men oljan kan också renas till en neutralt smakande hushållsolja.

Uppdaterad