Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Nyfiskat Grebbestadostron.

Nyfiskat Grebbestadostron. Foto: Jerker Norlander

Publicerades

Vildfångade Grebbestadostron skyddas av EU

Pärlemorskimrande, energirik och med en doft av hav ... det är inte konstigt att ostron anses vara en lyxig råvara för festliga tillfällen. Men genom sitt sätt att leva bidrar ostronen också till att rena vattnet och skapa förutsättningar för annat liv i havet. Nu uppmärksammas de vildfångade europeiska ostronen (Ostrea edulis) från skärgården utanför Grebbestad med en skyddad ursprungsbeteckning i EU.

Mellan kobbar och skär i Skagerak utanför Grebbestad lever idag en betydande del av den totala populationen av det europeiska ostronet Ostrea edulis. Förutsättningarna i området har gjort att de klarat sig bra när parasiter slagit ut arten på många andra håll i Europa. Havet har låg temperatur och en salthalt som gynnar ostron. Skärgårdens öar erbjuder skydd mot vågor från det öppna havet och utgör förutsättningen för de ostronbankar som är grunden i produktionen av de Grebbestadostron som nu skyddas av EU.

En skyddad ursprungsbeteckning i EU innebär att endast de ostron av arten Ostrea edulis som handplockats av dykare eller fiskas av fiskare utrustade med håv, vattenkikare och vadarbyxor i Grebbestad norra och södra skärgård kan saluföras som Grebbestadostron.

Ostron bidrar i kustekosystemet

Det europeiska ostronet är 7-15 cm i diameter och har ett knaggligt och gråbrunt yttre. På insidan skimrar det av pärlemor och violetta toner. Kanten på skalets insida går i nyanser av djupt smaragdgrön. Ostronköttet doftar hav och har en smak av saltvatten, mineraler, tång och umami.

- Ostron är fascinerande och är dessutom en fantastisk näringsrik råvara som vi kan använda både rå och tillagad, säger Izabela Alias, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket med särskilt intresse för ostron, musslor och alger.

- Ostron är viktiga som en del i kustekosystemet. Ostronen har förmåga att filtrera plankton från vattenmassan, vilket renar vattnet och bidrar till en bra vattenkvalitet. I processen deponerar de organiskt material i sediment vilket ger en näringsrik miljö för de arter som lever på havets botten. Ostronet bidrar också genom att dess hårda skrovliga skal utgör en viktig boplats och skydd för många andra arter, berättar Izabela Alias.

Varsamt fiske som säkrar artens fortlevnad

För att säkerställa artens fortlevnad begränsas fisket av Grebbestadostron och görs med metoder för att skapa goda förutsättningar för populationen. Bengt Klemming som står bakom ansökan om att ursprungsskydda Grebbestadostron brinner för att den europeiska arten ska överleva.

- Fisket utförs huvudsakligen av dykare som handplockar ostron, berättar Bengt Klemming och fortsätter:

- Ostronen sätter sig på varandra och bildar täta kluster som gör att många dör. De är känsliga och behöver lite hjälp. Därför gallrar vi och sprider ut de små ostronen så att så många som möjligt ska överleva. Det är enormt tidskrävande att skrapa rent varje ostron för hand och sedan lägga tillbaka alla de små i havet igen. Men genom denna metod är vi övertygade om att det idag finns fler ostron här än när vi började fiska för många år sedan, berättar Bengt.

Efter rengöring av skalen förpackas ostronen i trälådor och säljs på fiskauktion. Och från och med nu kan de som fiskar ostron på angivet sätt inom utpekat område ansöka hos Livsmedelsverket att sälja ostronen under varumärket Grebbestadostron.

Tre korta om ostron

  • Vuxna ostron är tvåkönade där samma individ växelvis kan leka både som hane och som hona.
  • Ett ostron kräver inget foder utan tar upp all sin näring ur vattnet. På så sätt bidrar ostron till att minska övergödningen i våra hav. Ett vuxet ostron filtrerar mellan 5 och 25 liter per timme.
  • Ostron är ett magert näringsrikt livsmedel som innehåller protein, vitaminer och mineraler.
Dykare Bengt Klemming med ostronkorg.

Dykare Bengt Klemming med ostronkorg.