Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Vänerlöjrom, Äkta Gränna Polkagrisar, Sörmlands ädel, Rökt Vättersik och Grebbestadostron har tack vare ett långsiktigt arbete tilldelats en skyddad EU-beteckning det senaste året.

Vänerlöjrom, Äkta Gränna Polkagrisar, Sörmlands ädel, Rökt Vättersik och Grebbestadostron har tack vare ett långsiktigt arbete tilldelats en skyddad EU-beteckning det senaste året. Foto: Johan Carlson, Jerker Norlander och Jordbruksverket.

Publicerades

Allt fler livsmedel skyddas av EU

Vänerlöjrom, Äkta Gränna Polkagrisar, Sörmlands ädel, Rökt Vättersik och Grebbestadostron har tack vare ett långsiktigt arbete tilldelats en skyddad EU-beteckning det senaste året. Märkningen ger konsumenterna en kvalitetsförsäkran, hjälper producenterna att skydda produktens namn och kan lokalt ge positiva effekter för besöksnäringen.

I Europa finns det drygt 3 500 jordbruks- och livsmedelsprodukter som skyddas av EU. Genom en satsning från Jordbruksverket skyddas allt fler produkter från Sverige och kan marknadsföras med en skyddad beteckning på förpackningen.

– Vi har sett ett behov av att öka kunskapen i Sverige om skyddade EU-beteckningar och få igång märkningen av produkter. För några år sedan genomförde vi en kartläggning av möjliga produkter och informerade producenter om EU-märkningen, berättar Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket och fortsätter;

- Vi har upphandlat konsulter som gett producentföreningarna stöd genom hela processen - från ansökan till kompletteringar och justeringar. Det är otroligt roligt att det långsiktiga arbetet nu ger resultat, säger Malena.

Bakgrunden till märkningarna är att EU vill stärka landsbygden. Genom att bevara och främja livsmedelsproduktionen skapas arbetstillfällen och inkomster på landsbygden. Produkter som är aktuella för en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning ska därför vara knutna till och producerade i en avgränsad geografisk region. Produkterna ska också kunna uppvisa kvaliteter som huvudsakligen beror på det geografiska ursprunget.

En gedigen ansökningssprocess

Att ansöka om skyddad EU-beteckning är en gedigen process i flera steg. Producentföreningarna skickar sin ansökan till Livsmedelsverket som säkerställer att produktbeskrivningen uppfyller alla kriterier som krävs. Ansökan går också ut på en nationell remissrunda. Därefter skickar Livsmedelsverket ansökan vidare till EU-kommissionen som granskar och gör den offentlig för att medlemsstaterna ska få möjlighet att lämna synpunkter.

När EU-kommissionen har godkänt ansökan kommer produkten med i EU:s register för skyddade beteckningar. Då kan producenter i Sverige som uppfyller kriterierna i produktspecifikationen anmäla till Livsmedelsverket om att få sätta dekalen på sin produkt och på så sätt dra nytta av fördelarna med märkningen.

Bidrar till utveckling

Det finns flera fördelar med att få en skyddad EU-beteckning. Märkningen höjer produktens status och gör det möjligt för företag att informera om produkternas egenskaper och särskilda kvalitéer. En skyddad EU-beteckning kan också ge positiva effekter för besöksnäringen.

– Vi ser möjligheter att ta tillvara märkningen för att utveckla måltidsturismen i Sverige. De skyddade produkterna kan bidra till ett ökat intresse för de områden där de produceras. I länder som Spanien, Frankrike och Tyskland är märkningen känd och den kännedomen kan vi ta vara på i besöksnäringen, berättar Malena Bathurst.

För konsumenten innebär skyddad ursprungs- och geografisk beteckning en kvalitetsförsäkran. Produkten har ett garanterat geografiskt ursprung och är tillverkad enligt kontrollerade traditionella metoder.

Fakta om skyddade beteckningar

Skyddad ursprungsbeteckning, SUB

  • Med SUB, skyddad ursprungsbeteckning, avses ett namn som identifierar en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som är odlad eller framställd i en specifik och avgränsad geografisk region.
  • Samtliga råvaror och produktionssteg måste framställas/ske i detta område.
  • Jordbruksprodukten eller livsmedlet ska dessutom uppvisa egenskaper som beror på platsens naturförhållanden och lokal kunskap.

Skyddad geografisk beteckning, SGB

  • Med SGB, skyddad geografisk beteckning avses ett namn som identifierar en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som kommer från en specifik och avgränsad geografisk region.
  • Ett av produktionsstegen måste ske i detta område.
  • Jordbruksprodukten eller livsmedlet skall dessutom uppvisa en kvalitet, rykte eller andra egenskaper som huvudsakligen beror på det geografiska ursprunget.

Godkända produkter i Sverige

Ursprungs­beteckning SUB

Grebbestadostron Länk till annan webbplats.

Hånnlamb, kött från gutefår Länk till annan webbplats.

Kalix Löjrom Länk till annan webbplats.

Rökt Vättersik Länk till annan webbplats.

Upplandskubb Länk till annan webbplats.

Vänerlöjrom Länk till annan webbplats.

Wrångebäcksost Länk till annan webbplats.

Geografisk beteckning SGB

Bruna bönor från Öland Länk till annan webbplats.

Sveciaost Länk till annan webbplats.

Skånsk spettkaka Länk till annan webbplats.

Svensk Vodka Länk till annan webbplats.

Svensk Punsch Länk till annan webbplats.

Svensk Akvavit Länk till annan webbplats.

Sörmlands Ädel Länk till annan webbplats.

Värmländskt skrädmjöl Länk till annan webbplats.

Äkta Gränna Polkagrisar Länk till annan webbplats.

Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket.