Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Metod förenklar för nyanlända att få arbete inom jordbruk och livsmedelsproduktion

Bildkollage med Sara Arvidsson och man som arbetar med odling

Sara Arvidsson har varit projektledare för det projekt som Hushållningssällskapet i Halland har drivit för att underlätta för nyanlända från Ukraina att få arbete inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Foto: Tove Lindberg och Scandinav.

Projekt

Kompetenskoncept för nyanlända

Hushållningssällskapet i Halland har gjort insatser för att stärka den halländska livsmedelsproduktionen genom att underlätta för nyanlända att få arbete i branschen. Inom projektet Kompetenskoncept för nyanlända har Hushållningssällskapet arbetat med studiebesök, matchmaking och provanställningar samt kartlagt möjligheter och hinder.

— Det har varit ett stort intresse. Vi har fått god respons både från företagen och från de nyanlända från Ukraina, säger Sara Arvidsson, projektledare på Hushållningssällskapet i Halland.

Projektet hade sin ursprungliga idé att ta tillvara de kunskaper om matkultur som nyanlända från Syrien hade med sig hit till Sverige. Tanken var att göra en insats för att stötta dem att starta företag inom livsmedelsbranschen. Men pandemin gjorde att projektet inte kunde komma igång som tänkt och när det var dags hade nyanlända från Syrien redan startat företag, fått anställning eller flyttat från länet. Efter Rysslands invasion av Ukraina fick projektet istället en ny inriktning med fokus på nyanlända från Ukraina.

— Vi insåg att vi hade en speciell situation på grund av massflyktsdirektivet som ukrainska flyktingar lyder under. Direktivet innebär att vi inte kunde stötta dem att starta företag utan att det istället fick handla om att hitta vägar att knyta kontakter med primär- och livsmedelsproducenter för anställningar, berättar Sara Arvidsson.

Kartläggning av möjligheter och hinder

Ett första steg var att göra en kartläggning av möjligheter och hinder. På grund av massflyktdirektivet fanns flera hinder på systemnivå, såsom att öppna bankkonto eller att kunna skaffa svenskt körkort för att kunna använda bil i tjänsten eller köra till arbeten på landsbygden. Därtill var det många som kom från städerna och inte hade erfarenhet av att arbeta inom jordbruk- eller livsmedelssektorn.

— Vi såg ett behov av att berätta om livsmedelsbranschen och gjorde studiebesök med totalt 90 ukrainare till bland annat gårdar, bryggeri och grönsaksodling. Vi ville att de skulle få upp ögonen för branschen och att här finns arbeten att söka sig till, säger Sara.

Utöver studiebesök lotsade de till arbete genom en form av matchmaking där företagen och arbetssökande fick träffa varandra.

— Det personliga mötet är väldigt viktigt för att börja arbeta på mindre företag. Jag tror att det gjorde stor skillnad att de fick knyta kontakter. Det var något som både företagen och ukrainarna uppskattade väldigt mycket.

Insatsen ledde till att 9 personer som har fått provjobba på företag i Halland. Och nu återstår att följa upp hur det går för dem och att föra ut lärdomarna från projektet. Kartläggningen är redan skickat till myndigheter såsom migrationsverket, arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Halland.

Vad har varit det roligaste med projektet?

Det har varit väldigt roligt att arbeta med detta eftersom vi har fått god respons, både från företagen och arbetstagarna. Människorna från Ukraina har varit positiva och haft hög arbetsmoral. Många vill stanna här i Sverige och ser en framtid här. Och då hoppas jag att de ska få alla möjligheter att etablera sig och komma in i samhället.

 

råd till andra som ska driva projekt

  • Vi har varit två som tillsammans drivit projektet. Det har varit jättebra eftersom vi har olika infallsvinklar och kunskaper. Vi har kunnat täcka upp för varandra så det blir mindre sårbart.
  • Ett annat medskick är att det tar tid, och måste få ta tid, att skapa nätverk. Det är en viktig del som man har stor nytta av i hela projektet.

Fakta om projektet

Uppdaterad