Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Grebbestadostron

Grebbestadostron, foto Jerker Norlander.

Nyfiskat Grebbestadostron. Foto: Jerker Norlander.

Kategori

Fisk och Skaldjur

Landskap

Bohuslän

I produktion sedan

2000-talet

Grebbestadostron är vildfångade europeiska ostron från svenska västkusten. De handplockas av dykare eller fångas med håv av vadande fiskare i Grebbestad norra och södra skärgård.

Innehåll

Grebbestadostron är av sorten Ostrea edulis, europeiskt ostron. Ostron innehåller framför allt vatten och protein, samt en del spårämnen.

Processen

En mindre del av ostronen fiskas i grunda vatten med håv. Huvuddelen fiskas av dykare som plockar dem för hand utan att vidröra bottnen.

På land rengörs ostronen. De små ostronen som växer på skalen tas tillvara och sätts tillbaka på ostronbanken vid nästa dykning. Små ostron som tillhör den invasiva arten stillahavsostron avlägsnas. Efter rengöringen förpackas grebbestadostron i speciella trälådor.

Mängden ostron som fiskas varje år är begränsat, och de fiskas inte under reproduktionsperioden under juli till augusti. Tillsammans med fiskarnas vård av ostronbankarna bidrar det till att populationen ökar i området.

Skyddad EU-beteckning

Grebbestadostron fick skyddad ursprungsbeteckning (SUB) i EU den 22 maj 2023. Bakom ansökan står Bröderna Klemmings Dykhjälp som har fiskat ostron i Grebbestads skärgård sedan början av 2000-talet.

Geografisk utbredning

Grebbestadostron lever i de delar av Bohusläns skärgård som ligger inom Lurs, Tanums, Fjällbackas och Kville distrikt. Området är en del av Skagerrak. Öarna ger skydd mot vågor och vindar från det öppna havet och det skapar förutsättningar för ostronbankar. Populationen av Ostrea edulis som lever längs den svenska västkusten skiljer sig genetiskt från den som lever i sydligare vatten.

Historia

Ostron från västkusten har ätits i Sverige sedan stenåldern. Från 1600-talet och framåt levererades de till de svenska och danska hoven. Under 1800-talet riskerade ostronbestånden på västkusten att försvinna. Förbudstid och minimistorlek infördes, men fångsterna minskade ändå.

På 60-talet slogs det europeiska ostronet ut av parasiter i stora delar av Europa. Men tack vare det kallare vattnet och den lägre salthalten klarade sig det svenska beståndet.

Uppdaterad